Prázdninový provoz 2019

Vážení rodiče,

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15

budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy

(pouze pro své kmenové děti):

 

Mateřská škola (kmenová pro své přijaté děti)

Provoz

MŠ Slunečnice +MŠ Horolezecká

1.7. - 12.7.2019

MŠ Parmská 388 + MŠ Libkovská

15.7. - 26.7.2019

MŠ Boloňská + MŠ Trhanovské nám.

29.7.- 9.8.2019

MŠ Parmská 389 + MŠ Milánská 472

12.8. - 23.8.2019

26.8. - 30.8.2019 Ve všech mateřských školách bude zavřeno.

 

 

Během prázdninových měsíců jsou realizovány práce na vnitřních i vnějších

úpravách  objektů mateřských škol. Provoz i kapacita MŠ jsou omezeny. Prázdninová docházka je určena pouze pro nejnaléhavější případy.

Děti si také potřebují od školy odpočinout. Umožněte jim letní čas strávit s rodiči,

prarodiči a širší rodinou, s přáteli. Pokud vám to vaše situace dovolí, využijte prázdniny a dovolenou k nezapomenutelným společným zážitkům.

 

Pokud potřebujete zajisti prázdninový pobyt v MŠ (zaměstnání, rodinná situace apod.) využijte termín naší školy (15. 7. – 26. 7. 2019), která je pro vaše dítě kmenová.

 

Informace k přihlášení:

Ve třídách u p. učitelek budou od února seznamy k přihlášení, pro kmenové děti není potřeba jiný zápis.

Poslední možnost přihlášení je 15. 5. 2019.

Informace k platbě a provozu dostanou rodiče přihlášených dětí ve třídě.

V případě nejasností se obracejte na své paní učitelky nebo na ředitelku školy.

 

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu

Přijetí dětí se řídí kapacitou konkrétní mateřské školy. Přijímají se pouze děti zapsané v mateřských školách MČ Praha 15.

Děti, které mají přiděleného asistenta pedagoga, se přijímají po individuální dohodě.

Ředitelky posuzují odůvodněnost prázdninové docházky individuálně. V případě objektivní potřeby umístit dítě na prázdninový provoz do jiné mateřské školy rodič osloví svou kmenovou ředitelku a ta individuálně posoudí žádost a případně předá ředitelce jiné MŠ. Přijetí dítěte je po dohodě s rodiči a zohledňují se individuální potřeby předškolního vzdělávání a rodinná situace dítěte.

 

  1. Kmenové děti zapsané do 31.8.daného roku v naší MŠ (nikoliv děti přijaté od 1.9.2019), které ze závažných důvodů potřebují prázdninovou docházku.

 

  1. Děti docházející v daném školním roce do mateřské školy v MČ Praha 15, které doporučila k docházce ředitelka jejich spádové školy. Děti z jiných mateřských škol se přijímají, v případě volné kapacity, podle věku od nejstarších po nejmladší.