Informace o platbách na prázdninový provoz

Informace o platbách na prázdninový provoz ve dnech 27. 7. - 14. 8. 2020

 

Placení školného a stravného:

Stravné 600,- Kč

V případě týdenní docházky je  stravné 200,- Kč.

V případě dvou týdenní docházky je  stravné 400,- Kč.

 

Školné 450,- Kč  Předškoláci školné neplatí.

V případě týdenní docházky je školné 150,- Kč.

V případě dvou týdenní docházky je školné 300,- Kč.

 

Zaplatit do 17. 6. 2020 na  číslo účtu 2000747349/0800.

 

Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.

Variabilní symbol je stejný jako při platbě stravného - u dětí

z MŠ Libkovská.

 

Na později došlé platby nebude brán zřetel. Rozhodující je datum odeslání platby.

 

Pokud nebude platba odeslána nejpozději 17. 6. 2020, nebude dítě k prázdninovému provozu přijato.

 

Upozornění: Zaplacením stravného a školného je považována přihláška na prázdninový provoz školy za závaznou.

Pokud se přihlášené dítě k prázdninovému provozu nedostaví, nebude se vracet stravné ani školné.

Stravné lze vrátit pouze v případě, že zákonný zástupce doloží zprávu od lékaře, že dítě nenastoupilo do MŠ z důvodu nemoci.

 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy