3.11. "Šifra Mistra Brailla" třídy A, B, C, F

23.10.2021 19:33

Ve středu 3.11. "Šifra Mistra Brailla" - program pro děti o životě nevidomých a slabozrakých (ukázka práce vodícího psa, prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, simulace zrakových vad a orientace v prostoru, čtení v Braillově písmu.

Program tříd:

Třída A, B 9, 30 - 10, 15h 

Třída C, F 10, 20 - 11, 05h

Více informací naleznete na nástěnkách tříd.

—————

Zpět