4. 11. "Šifra Mistra Brailla" třídy D, E

23.10.2021 19:36

Ve čtvrtek 4. 11. "Šifra Mistra Brailla" - program pro děti o životě nevidomých a slabozrakých (ukázka práce vodícího psa, prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, simulace zrakových vad a orientace v prostoru, čtení v Braillově písmu

Třída D, E 9, 30 - 10, 15h

Více informací naleznete na nástěnkách tříd.

—————

Zpět