INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

05.04.2016 12:27

Termín zápisu na prázdninový provoz je stanoven
na 27. 4. 2016 v mateřských školách, kde bude v daném termínu provoz.

K zápisu sebou:
- vyplněnou žádost o přijetí k prázdninovému provozu
- kopii evidenčního listu z kmenové školy
= žádejte u p. učitelek ve své třídě

V den zápisu 27. 4. 2016 se dostaví zákonný zástupce osobně a předá požadované tiskopisy (podepsané). Obdrží registrační číslo.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno v dané MŠ i u nás (webové stránky, hlavní vchod do budovy) pod registračnímu čísly.

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům písemně 20. 5. 2016.

Letní provoz rodiče uhradí ve své kmenové škole u p. hospodářky do 15. 6. 2016.
Děti, které do termínu 15. 6. 2016 nezaplatí prázdninový provoz, budou z prázdninové docházky vyloučeny viz §35, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb.
 

—————

Zpět