INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

08.03.2016 21:16

Vážení rodiče,

děkujeme za váš zájem vzdělávat vaše dítě v naší mateřské škole.

Na základě vámi podané žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 / 2017 v Mateřské škole dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069 si vás dovoluji pozvat k zápisu, který se koná ve středu 16. 3. 2016 od 13,00 - 18,00 hod.

Pro snadnější průběh  a zkrácení čekací doby před vyřízením nezbytných formalit zápisu byli rodiče, kteří poslali elektronickou žádost, obesláni mailem a pozváni na určitou hodinu.

Pokud vám tento čas nevyhovuje, přijďte kdykoli v době konání zápisu (viz výše).

Pokud jste informační mail nedostali, můžete se dostavit k zápisu kdykoli od 13,00 -18,00 hod

Sebou si vezměte:

občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, kdo již má, vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání (ostatní obdrží při zápisu). Pokud nemáte trvalé bydliště v Praze 15 zapsáno v OP nebo má dítě bydliště jinde, nájemní smlouvu jako potvrzení bydliště.

Protože se jedná o formální vyřízení žádostí, není nutná přítomnost vašeho dítěte.

Informace k pravděpodobnosti přijetí vašeho dítěte:

Kritéria naší mateřské školy pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete na našich webových stránkách a snadno si tedy spočítáte, kolik bodů v letošním roce vaše dítě dosáhne.

Opakovaná žádost - §34, odst. 1 ŠZ: ,, Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let." - z tohoto znění vyplývá, že body za opakovaný zápis získává pouze dítě, kterému  byly tři roky do 31. 8. 2015, a jeho zástupce v loňském roce žádal o přijetí.

Věk dítěte - pokud dítě nedosáhne do 31. 8. 2016 věku tří let, nezískává body za věk.

Zaměstnanost rodičů není bodována ani zohledňována, předškolní vzdělávání je pro děti, nikoli pro vyřešení situace rodičů.

 

I nás velice trápí velký počet uchazečů, které nemůžeme přijmout z kapacitních důvodů. V příštím školním roce otvíráme další (již pátou) třídu naší MŠ, čímž se snažíme společně s naším zřizovatelem uspokojit více uchazečů.

Prosíme tedy i o pochopení z vaší strany, že nelze vyhovět všem.

 Děkuji a těším se na shledanou :)

Mgr. Edita Macibobová, ředitelka školy

—————

Zpět