Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v pondělí 17. 6. 2024 od 16,00 hod v pavilonu „B“

31.05.2024 10:29

  

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 

se koná v pondělí 17. 6. 2024 od 16,00 hod 

v pavilonu „B“ (bude označeno) 

Program:

  • důležité informace provozního charakteru
  • informace o třídách, o pravidlech vzájemného soužití v MŠ
  • nahlédnutí do Školního vzdělávacího programu
  • seznámení se Školním řádem
  • převzetí „Rozhodnutí o přijetí „
  • diskuse

Případné omluvy nepřítomnosti na: mslibkovska@volny.cz

 

Těšíme se na shledání

 

Za kolektiv MŠ Libkovská, 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy

 

—————

Zpět