Platby školné, stravné

25.08.2021 14:34

 

Veškeré platby školného a stravného se provádí bezhotovostním platebním stykem (nejlépe trvalý příkaz) na bankovní účet č. 2000747349/0800, a to do 5.dne v měsíci.

Školné 

700,- Kč / měsíc - neplatí děti 5-6 leté, které jsou 1 rok před ZŠ a děti s odloženou školní docházkou - variabilní symbol platby je rodné číslo dítěte Školné se platí na stávající měsíc. 

Pozn. Pokud rodiče nesouhlasí s uváděním r.č. dítěte, spojí se s ředitelkou školy a dohodnou se na jiném VS.

Stravné 

42,-Kč / den - 900,-Kč / měsíc - variabilní symbol platby Vám přidělí hospodářka školní jídelny p. Gajána Nalbandjanová. Stravné se platí vždy na měsíc dopředu. 

První platbu ve výši 900,-- Kč zašlete nejpozději do 15.8.2021 .

Stravné je nutno odhlásit nejpozději do 8,30 hod. daného dne. 

—————

Zpět