PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

31.05.2024 10:25

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  DÁNSKÉHO TYPU, LIBKOVSKÁ 1069, Praha 10 

email: mslibkovska@volny.cz, tel. 272920757


 

Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 

3/2024                     18/2024                    32/2024                          51/2024

4/2024                     19/2024                   33/2024                          52/2024

5/2024                     20/2024                    35/2024                         54/2024

6/2024                     21/2024                    36/2024                          55/2024

7/2024                     22/2024                    38/2024                          57/2024

9/2024                     23/2024                    40/2024                          58/2024

13/2024                    24/2024                   41/2024                          59/2024

14/2024                    26/2024                    46/2024                       123/2024 

15/2024                    29/2024                    47/2024                        124/2024 

16/2024                    30/2024                    48/2024                        127/2024

                                                                                                        128/2024

 

NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 

60/2024              74/2024                  88/2024                  105/2024

61/2024              75/2024                  89/2024                  106/2024

62/2024              76/2024                  90/2024                  107/2024

63/2024              77/2024                  92/2024                  109/2024

64/2024              78/2024                  93/2024                  110/2024

65/2024              79/2024                  95/2024                  112/2024

66/2024             80/2024                   97/2024                  113/2024

67/2024              81/2024                  98/2024                  117/2024

68/2024              82/2024                  99/2024                  118/2024

69/2024              83/2024                  100/2024                119/2024

70/2024              84/2024                  101/2024                120/2024

71/2024              85/2024                  102/2024                122/2024

72/2024              86/2024                  103/2024                125/2024

73/2024              87/2024                  104/2024                126/2024

   

                                                                                  Dne 31. 5. 2024 

Rodiče přijatých dětí osobně převezmou "Rozhodnutí o přijetí" na schůzce pro rodiče přijatých dětí.

Pokud se informační schůzky nezúčastní, mohou si "Rozhodnutí o přijetí" vyzvednut v době od 18. - 27. 6. 2024 od 8,00hod do 14,00hod.

 

Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v pondělí 

17. 6. 2024 od 16, 00 hod v budově MŠ Libkovská. 

 

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.


 

V Praze dne 31. 5. 2024

 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy


MATEŘSKÁ ŠKOLA DÁNSKÉHO TYPU, LIBKOVSKÁ 1069, Praha 10
 
email: mslibkovska@volny.cz, tel. 272920757
 
Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s
ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb.
(školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:
 
PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:
3/2024 18/2024 32/2024 51/2024
4/2024 19/2024 33/2024 52/2024
5/2024 20/2024 35/2024 54/2024
6/2024 21/2024 36/2024 55/2024
7/2024 22/2024 38/2024 57/2024
9/2024 23/2024 40/2024 58/2024
13/2024 24/2024 41/2024 59/2024
14/2024 26/2024 46/2024 123/2024
15/2024 29/2024 47/2024 124/2024
16/2024 30/2024 48/2024 127/2024
128/2024
 
NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:
 
60/2024 74/2024 88/2024 105/2024
61/2024 75/2024 89/2024 106/2024
62/2024 76/2024 90/2024 107/2024
63/2024 77/2024 92/2024 109/2024
64/2024 78/2024 93/2024 110/2024
65/2024 79/2024 95/2024 112/2024
66/2024 80/2024 97/2024 113/2024
67/2024 81/2024 98/2024 117/2024
68/2024 82/2024 99/2024 118/2024
69/2024 83/2024 100/2024 119/2024
70/2024 84/2024 101/2024 120/2024
71/2024 85/2024 102/2024 122/2024
72/2024 86/2024 103/2024 125/2024
73/2024 87/2024 104/2024 126/2024
 
Dne 31. 5. 2024
 
Rodiče přijatých dětí osobně převezmou "Rozhodnutí o přijetí" na schůzce
pro rodiče přijatých dětí.
Pokud se informační schůzky nezúčastní, mohou si "Rozhodnutí o přijetí"
vyzvednut v době od 18. - 27. 6. 2024 od 8,00hod do 14,00hod.
Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v pondělí
17. 6. 2024 od 16, 00 hod v budově MŠ Libkovská.
Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.MATEŘSKÁ ŠKOLA DÁNSKÉHO TYPU, LIBKOVSKÁ 1069, Praha 10
 
email: mslibkovska@volny.cz, tel. 272920757
 
Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s
ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb.
(školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:
 
PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:
3/2024 18/2024 32/2024 51/2024
4/2024 19/2024 33/2024 52/2024
5/2024 20/2024 35/2024 54/2024
6/2024 21/2024 36/2024 55/2024
7/2024 22/2024 38/2024 57/2024
9/2024 23/2024 40/2024 58/2024
13/2024 24/2024 41/2024 59/2024
14/2024 26/2024 46/2024 123/2024
15/2024 29/2024 47/2024 124/2024
16/2024 30/2024 48/2024 127/2024
128/2024
 
NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:
 
60/2024 74/2024 88/2024 105/2024
61/2024 75/2024 89/2024 106/2024
62/2024 76/2024 90/2024 107/2024
63/2024 77/2024 92/2024 109/2024
64/2024 78/2024 93/2024 110/2024
65/2024 79/2024 95/2024 112/2024
66/2024 80/2024 97/2024 113/2024
67/2024 81/2024 98/2024 117/2024
68/2024 82/2024 99/2024 118/2024
69/2024 83/2024 100/2024 119/2024
70/2024 84/2024 101/2024 120/2024
71/2024 85/2024 102/2024 122/2024
72/2024 86/2024 103/2024 125/2024
73/2024 87/2024 104/2024 126/2024
 
Dne 31. 5. 2024
 
Rodiče přijatých dětí osobně převezmou "Rozhodnutí o přijetí" na schůzce
pro rodiče přijatých dětí.
Pokud se informační schůzky nezúčastní, mohou si "Rozhodnutí o přijetí"
vyzvednut v době od 18. - 27. 6. 2024 od 8,00hod do 14,00hod.
Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v pondělí
17. 6. 2024 od 16, 00 hod v budově MŠ Libkovská.
Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.

—————

Zpět