Výsledky přijímacího řízení do MŠ 2022/2023

17.06.2022 09:01

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  DÁNSKÉHO TYPU, LIBKOVSKÁ 1069, Praha 10 

email: mslibkovska@volny.cz, tel. 272920757 

Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:


 

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

цим інформує Вас про те, що Ваша дитина була прийнята - реєстраційний номер

 

1/U/2022

5/U/2022


 

NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

цим інформує Вас про те, що Ваша дитина не була прийнята - реєстраційний номер

 

2/U/2022

3/U/2022

4/U/2022

6/U/2022


 

                                                                                    Dne 17. 6. 2022
 

Rodiče přijatých dětí se mohou dostavit do školy (hlavní vchod do budovy MŠ Libkovská) v týdnu od 20. - 24. 6. 2022 od 8, 00hod do 14, 00hod, kde si převezmou "Rozhodnutí o přijetí" a obdrží složku se všemi potřebnými pokyny pro zdárný nástup dítěte do mateřské školy.

 

Батьки прийнятих дітей можуть прийти до школи (головний вхід до будівлі МШ Либківська) за тиждень з 20 - 24. 6. 2022 з 8, 00год до 14, 00год, де ви беруть "Рішення про прийняття" і отримують папку з усіма необхідними інструкціями щодо успішного вступу дитини до дитячого садка.
 

Věnujte informacím náležitou pozornost, předejdeme tak společně zbytečným nedorozuměním a vaše dítě bude dobře připraveno zvládnout požadavky předškolního zařízení.

 

Зверніть належну увагу на інформацію, уникаючи таким чином разом непотрібних непорозумінь, і ваша дитина буде добре підготовлена до оволодіння вимогами дошкільного закладу.


 

V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy e-mailem: mslibkovska@volny.cz

 

З питань можна звернутися до директора школи електронною поштою: mslibkovska@volny.cz


 

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.

 

Батьки неприйнятних дітей будуть повідомлені у письмовій формі у власні руки.
 

V Praze dne 17. 6. 2022


 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy 

—————

Zpět