Výsledky zápisu k prázdninovému provozu

31.05.2017 00:12

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  DÁNSKÉHO TYPU, LIBKOVSKÁ 1069, Praha 10

email: mslibkovska@volny.cz, tel. 272920757

 

Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k prázdninovému provozu ve dne 31. 7. -11. 8. 2017 takto:

 

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA  A ROZDĚLENÍ DO TŘÍD:

Třída A 

P5/2017                    P33/2017                        P71/2017

P8/2017                    P43/2017                        P75/2017

P14/2017                  P44/2017                        P80/2017

P15/2017                  P50/2017                        P81A/2017

P19/2017                  P52/2017                        P81N/2017 

P22/2017                  P53/2017                        P83/2017

P23/2017                  P58/2017                        P84/2017

P24/2017                  P59/2017                        P86/2017

P29/2017                  P62/2017                        

P30/2017                  PP70/2017

 

Třída B 

P2/2017                    P31/2017                         P72/2017

P3/2017                    P34/2017                         P73/2017

P4/2017                    P37/2017                         P76/2017

P6/2017                    P39/2017                         P77/2017

P7/2017                    P49/2017                         P78/2017

P9/2017                    P51/2017                         P79/2017

P12/2017                  P55/2017                         P82/2017

P16/2017                  P61/2017                         P85/2017

P20/2017                  P63/2017                         P87/2017

P25/2017                  P65/2017

 

Třída C

P1/2017                          P40/2017                   P60/2017

P10/2017                        P41/2017                   P64/2017

P11/2017                        P42/2017                   P66/2017

P13/2017                        P45/2017                   P67/2017

P17/2017                        P46/2017                   P68/2017

P18/2017                        P47/2017                   P69/2017

P21/2017                        P48/2017                   P74/2017

P26/2017                        P54/2017                   P88/2017

P32/2017                        P56/2017

P38/2017                        P57/2017

 

Provoz tříd:

A - 8,00 - 17,00 hod

B - 7,00 - 16,00 hod

C - 7,30 - 17,00 hod

 

Pokud potřebujete přivádět či odvádět dítě v jiném čase, než je provoz třídy, kam bude dítě docházet, je možné využít provoz v jiné třídě (např. ráno od 7 - 8 hod se děti ze tříd A a B (případně C do 7, 30hod) scházejí ve třídě B, odpoledne jsou děti ze třídy B v 16 hod převedeny do třídy A.

Omluvy dětí se přijímají do 8, 30 hod toho dne. Pokud dítě není omluveno do této hodiny, je mu započítáno stravné na stávající den.

Rodiče mohou své děti přivádět a odvádět podle své časové potřeby.

Upozorňujeme, že během prázdninového provozu neprobíhá vzdělávací proces mateřské školy, jde pouze o sociální službu rodičům.

 

Dne 31. 5. 2017

 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy

 

—————

Zpět