VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2017/2018

17.05.2017 11:49

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  DÁNSKÉHO TYPU, LIBKOVSKÁ 1069, Praha 10

email: mslibkovska@volny.cz, tel. 272920757

 

Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 

1/2017                    13/2017                    22/2017

3/2017                    14/2017                    23/2017

4/2017                    15/2017                    26/2017

5/2017                    16/2017                    27/2017

7/2017                    17/2017                    28/2017

9/2017                    18/2017                    29/2017

10/2017                  19/2017                    30/2017

11/2017                  20/2017                   102/2017

12/2017                  21/2017                   105/2017

 

NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 

24/2017              42/2017                  52/2017                64/2017

32/2017              43/2017                  53/2017                65/2017

33/2017              44/2017                  55/2017                66/2017

34/2017              45/2017                  56/2017                67/2017

35/2017              46/2017                  58/2017                68/2017

36/2017              47/2017                  59/2017                69/2017

37/2017              48/2017                  60/2017                70/2017

38/2017              49/2017                  61/2017                71/2017

39/2017              50/2017                  62/2017                72/2017

41/2017              51/2017                  63/2017                73/2017

 

75/2017              81/2017                  90/2017                100/2017

76/2017              83/2017                  91/2017                101/2017

78/2017              85/2017                  96/2017                103/2017

79/2017              87/2017                  98/2017                104/2017

80/2017              89/2017                  99/2017

Výsledky v elektronické podobě ke stažení    ZDE                                                                               

Rodiče přijatých dětí přijdou osobně převzít "Rozhodnutí o přijetí"

ve středu 24. 5. 2017 v době od 13,00hod do 15,30hod.

V dalších dnech je možnost vyzvednutí v době od 8,00hod do 14,00hod.

 

Schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat v pondělí 19. 6. 2017

v 17, 30hod v budově MŠ Libkovská. (sledujte na www.mslibkovska.cz)

 

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.

 

V Praze dne 17. 5. 2017

 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy

—————

Zpět