VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

29.05.2020 07:00

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  DÁNSKÉHO TYPU, LIBKOVSKÁ 1069, Praha 10

email: mslibkovska@volny.cz, tel. 272920757

 

Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 

1/2020                   10/2020                  108/2020                          30/2020

107/2020               11/2020                  107 /2020                         31 /2020

2/2020                   12 /2020                   23/2020                          32/2020

3/2020                   14/2020                   24/2020                           33/2020

4/2020                   15/2020                   25/2020                          34 /2020

5/2020                   16/2020                   26/2020                         

6/2020                   17/2020                   27/2020                         

7/2020                   19/2020                   28/2020                          

8/2020                  20 /2020                   29/2020                         

9/2020                  21 /2020                   102/2020                          

 

 

NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 

36 /2020             52/2020                  66/2020                  78/2020

37/2020              53/2020                  67/2020                  79/2020

106/2020          104/2020                  68/2020                  80/2020

39/2020              54/2020                  69/2020                  81/2020

40/2020             55/2020                  70/2020                   82/2020

42/2020              56/2020                  71/2020                  83/2020

43/2020              57/2020                 72/2020                   84/2020

44/2020              58/2020                  73/2020                109/2020

45/2020              59/2020                  103/2020                85/2020

46/2020              61/2020                  105/2020                86/2020

47/2020              62/2020                  74/2020                  87/2020

48/2020              63/2020                  75/2020                  88/2020

49/2020              64/2020                  76/2020                  89/2020

51/2020              65/2020                 77/2020                   90/2020

 

91/2020              95/2020                 98/2020                  101/2020

92/2020              96/2020                 99/2020                 

94/2020              97/2020                100/2020

                                                                                    

 

Dne 29. 5. 2020

 

 

S ohledem k omezenému provozu mateřské školy a přetrvávajícím epidemiologickým opatřením se schůzka pro rodiče nově přijatých dětí neuskuteční.

 

Rodiče přijatých dětí se mohou dostavit do školy (hlavní vchod do budovy MŠ Libkovská) v týdnu od 8. - 12. 6. 2020 od 8,00hod do 14,00hod, kde si převezmou "Rozhodnutí o přijetí" a obdrží složku se všemi potřebnými pokyny pro zdárný nástup dítěte do mateřské školy.

 

Věnujte informacím náležitou pozornost, předejdeme tak společně zbytečným nedorozuměním a vaše dítě bude dobře připraveno zvládnout požadavky předškolního zařízení.

 

V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy e-mailem: mslibkovska@volny.cz

 

 

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.

 

 

V Praze dne 29. 5. 2020

 

 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy

 

 

 

 

—————

Zpět