ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

01.05.2017 08:58

ZÁPIS K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Termín podání žádosti: 18. 5. 2017 ve školách určených OŠKZ Praha 15.

Metodický postup:

1) Informace pro rodiče (web, vitrína)

kdytermín zápisu 18. 5. 2017 ve 13 – 17hod

 kde – tabulka škol s provozem

co přinést – vyplněnou Žádost o přijetí k prázdninovému provozu - vytiskněte ZDE

                  ( Na webových stránkách každé mateřské školy nebo        

                    osobně u p. hospodářky. MŠ Libkovská bude mít k dispozici

                    od 1. 5. 2017)

                 - kopii evidenčního listu z kmenové školy (žádejte u p. učitelky ve

                    třídě)

 

2) Vlastní zápis 18.5.2017 - dostaví se zákonný zástupce osobně a předá požadované tiskopisy (podepsané), obdrží registrační číslo

Rodiče dětí se SVP a AP musí tuto skutečnost u zápisu oznámit a řešit individuálně. Děti s AP přijímáme pouze se svým AP.

 

3) Ředitelka školy rozhodne ve správním řízení o přijetí dítěte „z jiné školy“ dle svých kritérií, škola přijímá do výše kapacity školy

 

4) Rozhodnutí o přijetí - vyvěšením na webové stránky a vitrínu pod registračními čísly ke dni 29. 5. 2017

 

5) Rozhodnutí o nepřijetí – bude odesláno písemně do vlastních rukou 29. 5. 2017

 

6) Školné a stravné

  - rodiče uhradí letní provoz do jiných MŠ u hospodářky své kmenové MŠ

    do 15.6.2017

přeplatky za prázdninový provoz bude vracet kmenová

 

Děti, které do termínu 15. 6. 2017 nezaplatí prázdninový provoz, budou z prázdninové docházky vyloučeny viz. § 35, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb.

 

Provoz MŠ Libkovská je v termínu 31.7. - 11.8.2017. Provoz ostatních MŠ najdete  ZDE

 

—————

Zpět