Projekty

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004762 je spolufinancován Evropskou unií. 

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce rodiči.

 

 

Rozpočet

Návrh rozpočtu pro rok 2019 je k dispozici ZDE  .

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu je k dispozici ZDE.

Návrh rozpočtu pro rok 2018 je k dispozici  ZDE.