Prázdninový provoz 2021

11.03.2021 16:46

Prázdninový provoz 2021

 

 

Vážení rodiče,

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,

ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem MČ Praha 15

budou během prázdninových měsíců zajišťovat provoz tyto mateřské školy

(pouze pro své kmenové děti):

 

 

Mateřské školy

Termín prázdninového provozu

MŠ Parmská 389 + MŠ Trhanovské náměstí

1.7. - 9.7.2021

MŠ Slunečnice + MŠ Horolezecká

12.7. - 23.7.2021

MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472

26.7. - 6.8.2021

MŠ Libkovská + MŠ Boloňská

9.8. - 20.8.2021

 

 

Mateřské školy budou v jednotlivých termínech prázdninového provozu přijímat z kapacitních důvodů pouze své kmenové děti.

V termínu od 23.8. do 31.8.2021 bude ve všech mateřských školách ZAVŘENO.

 

 

Během prázdninových měsíců jsou realizovány práce na vnitřních i vnějších

úpravách  objektů mateřských škol. Provoz i kapacita MŠ jsou omezeny. Prázdninová docházka je určena pouze pro nejnaléhavější případy.

Děti si také potřebují od školy odpočinout. Umožněte jim letní čas strávit s rodiči,

prarodiči a širší rodinou, s přáteli. Pokud vám to vaše situace dovolí, využijte prázdniny a dovolenou k nezapomenutelným společným zážitkům.

 

Pokud potřebujete zajisti prázdninový pobyt v MŠ (zaměstnání, rodinná situace apod.) využijte termín naší školy (27. 7. - 7. 8. 2020), která je pro vaše dítě kmenová.

Informace k přihlášení:

 

V době uzavření mateřské školy nahlaste zájem kmenovým p. učitelkám prostřednictvím třídního komunikačního kanálu. Po obnovení provozu pak ve třídách u p. učitelek. Pro kmenové děti není potřeba jiný zápis.

Poslední možnost přihlášení je 30.4.2021.

 

Informace k platbě a provozu dostanou rodiče přihlášených dětí ve třídě.

V případě nejasností se obracejte na své paní učitelky nebo na ředitelku školy.

 

 

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu

Přijetí dětí se řídí kapacitou konkrétní mateřské školy. Přijímají se pouze děti zapsané v mateřských školách MČ Praha 15.

Děti, které mají přiděleného asistenta pedagoga, se přijímají po individuální dohodě.

Ředitelky posuzují odůvodněnost prázdninové docházky individuálně. V případě objektivní potřeby umístit dítě na prázdninový provoz do jiné mateřské školy rodič osloví p. ředitelku své kmenové školy a ta individuálně posoudí žádost a případně předá ředitelce jiné MŠ. Přijetí dítěte je po dohodě s rodiči a zohledňují se individuální potřeby předškolního vzdělávání a rodinná situace dítěte.

 

  1. Kmenové děti zapsané do 31.8.daného roku v naší MŠ (nikoliv děti přijaté od 1.9.2020), které ze závažných důvodů potřebují prázdninovou docházku.

 

  1. Děti docházející v daném školním roce do mateřské školy v MČ Praha 15, které doporučila k docházce ředitelka jejich spádové školy. Děti z jiných mateřských škol se přijímají, v případě volné kapacity, podle věku od nejstarších po nejmladší.
     

 

Projednáno se zřizovatelem MČ Praha 15.

 

 

V Praze dne 10. 3. 2021              

                    Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy

 

—————

Zpět