Zápis pro ukarjinské děti - uprchlíci

Zápis do mateřské školy dánského typu

Libkovská 1069, Praha 10

 na školní rok 2022/2023 - děti - cizinci (Ukrajina)

8. 6. 2022

 

Informace k zápisu:

Zápis pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis

8. 6. 2022 od 13, 00 - 17, 00 hod.

 

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přihláška dítěte

Evidenční list

Pro ty rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, budou žádosti v papírové podobě připravené u p. hospodářky školy od 20. 4. 2022 , kde si je můžete osobně vyzvednout každý den v době od 8,00 – 14,00hod. Zazvoňte u hlavního vchodu do MŠ Libkovská 1069.

Evidenční list nechte potvrdit od lékaře.

Pokud nevíte, na kterého dětského lékaře se obrátit, můžete využít kontakt na pediatry, které berou ukrajinské děti: CARE and CURE, Bolzanova 1679, tel. 222 330 935. Je tam i sestřička mluvící rusky.

Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Přihlášku dítěte a Evidenční list odevzdáte osobně v den zápisu 8. 6. 2022   v budově Mateřské školy dánského typu, Libkovská 1069, Praha 10, kdy vám bude přiděleno registrační číslo.

Rodiče předloží pas (vízum, potvrzení k pobytu v ČR), případně doklad k ověření trvalého bydliště dítěte ve spádové oblasti, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte (případně přeložený očkovací průkaz potvrzený pediatrem, že očkování odpovídá českému schématu očkovacího kalendáře).

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve venkovní vitríně MŠ Libkovská dne 17. 6. 2022.

 

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Libkovská pro školní rok 2022 / 2021:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. roku do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2022), podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

5. Ostatní děti z nespádové oblasti MČ Praha 15 v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše), sestupně do naplnění kapacity školy.

 

 

Зарахування до дитячого садка данського типу

Лібковска 1069, Прага 10 на навчальний рік 2022/2023

 - діти - іноземці (Україна)

8. 6. 2022

 

Інформація для запису:

Шановні батьки, якщо ви просите записати дитину в дитячий сад, ця інформація призначена саме для вас.

 

Документи для запису:

Заява на вступ до дошкільної освіти

Заява дитини

Реєстраційний лист

 

Для тих батьків, які не мають можливості друкувати документи, заявки в паперовій формі будуть підготовлені в пані господарки дитячого садку з 20. 4. 2022 , де ви можете особисто забрати їх кожен день з 8:00 до 14:00 годин. Задзвоніть біля головного входу в ДНЗ Лібковска 1069.

 

Реєстраційний лист потрібно підтвердити у педіатра.

Якщо ви не знаєте, до якого дитячого лікаря звернутися, то можете скористатися контактом з педіатрами, які приймають українських дітей: CARE and CURE, Bolzanova 1679, тел. 222 330 935. Там є також медсестра, яка розмовляє російською.

 

Заповнену заявку на вступ до дошкільної освіти, заявку дитини та реєстраційний лист ви здаєте особисто в день реєстрації 8. 6. 2022 у дитячому садку данського типу, Лібковска 1069, Прага 10, коли вам буде надано реєстраційний номер.

 

Батьки повинні пред’явити паспорт (візу, підтвердження про проживання в Чеській Республіці), у разі необхідності документ для перевірки постійного місця проживання дитини , що входить до району Праги 15, свідоцтво про народження, паспорт дитини, медичну картку з вакцинами дитини (при необхідності перекладену , підтверджену педіатром, що вакцинація відповідає чеській схемі вакцинаційного календаря).

Результати реєстрації будуть опубліковані на сайті дитячого садку і на дошці оголошень ДНЗ Лібковска 1069 дня 17. 6. 2022.

 

Батьки неприйнятих дітей будуть повідомлені в письмовій формі.

 

 

 

Критерії прийому дітей до дошкільної освіти в ДНЗ Лібковска на навчальний рік 2022 / 2023:

 

1. Дитина, котра повинна відвідувати дитячий садік, з місцем проживання району Прага 15. (Тобто дитина, яка досягне 5 років до 31. 8 цього року до початку обов'язкового навчання.)

2. Дитина з місцем проживання району Прага 15, яка до початку навчального року (до 31. 8 цього року) досягне не менше 4 років, за датою народження від найстарших до наймолодших.

3. Дитина з місцем проживання району Прага 15, яка до початку навчального року (до 31. 8 цього року) досягають не менше 3 років, за датою народження від найстарших до наймолодших.

4. Дитина з місцем проживання району Прага 15, яка досягне не менше 3 років до кінця цього календарного року (до 31. 12. 2022), за датою народження від найстарших до наймолодших.

5. Всі інші діти,які неналежатьдо району Прага 15 в порядку від найстаршого до наймолодшого до заповнення вільних можливостей дитячого садку.

 

Попередження: Кандидати не будуть оцінені балом, прийняття вирішує місце проживання і порядок за віком (див. вище), в низькій мірі до виконання спроможності дитячого садку.

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /Заява про прийняття дитини до дошкільної освіти до дитячого

 

PŘIHLÁŠKA - Заява