Přijaté, nepřijaté děti podle registračních čísel 2019

27.05.2019 12:42

Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

Přijaté, nepřijaté podle registračních čísel 2019

 

 

—————

Zpět