Přijímací zkoušky do ZUŠ Hostivař pro školní rok 2022-23 / Pozvání na festival Petrovické jaro a absolventské koncerty

01.04.2023 14:12

 

Vážení rodiče, 

 

rádi bychom Vás informovali o možnosti studia Vašich dětí na umělecké škole

ZUŠ Hostivař. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 25., 30. a 31.

května 2023 (14:00-18:00). Tyto zkoušky jsou určeny pro děti ve věku 5ti a

6ti let (k 1. 9. 2023). Ve škole se vyučuje hudbě, tanci, divadlu a

výtvarnému umění. Bližší informace a

<https://www.klasifikace.jphsw.cz/application/default?hash=b3967a0e938dc2a63

40e258630febd5a> on-line přihlášku ke zkoušce najdete na stránkách

<https://www.zus-hostivar.cz/> www.zus-hostivar.cz .

 

Rovněž nám dovolte pozvat Vás a Vaše děti na festival Petrovické jaro

<https://www.zus-hostivar.cz/zus-aktuality/festival-petrovicke-jaro-zahajujem

e-15-5-2023-/> , který pořádáme ve spolupráci s MČ Praha – Petrovice. Na

čtyřech koncertech budete mít možnost poslechnout si žáky naší ZUŠ a i

profesionální umělce a tělesa. Také jste srdečně zváni na vystoupení našich

letošních absolventů

<https://www.zus-hostivar.cz/zus-aktuality/absolventske-koncerty-zacinaji-v-d

ubnu/> .

 

Těšíme se na Vás

 

ZUŠ Hostivař

--

 

S pozdravem

 

Ondřej Krbec, dipl.um.

statutární zástupce ředitele

 

—————

Zpět