Screeningy předškoláků se vzhledem k pandemii neuskuteční

26.01.2021 14:40

Vážení rodiče,

 

v letošním školním roce se vzhledem k pandemii neuskuteční screeningy předškoláků ve třídách, které každoročně v podobě testů školní zralosti u nás realizuje paní psycholožka

 z PPP Praha 10.

 

Ti  rodiče, kteří zvažují pro své dítě žádat o odklad nástupu do ZŠ, se mohou obrátit na poradnu a objednat své dítě na vyšetření.

tel. číslo - 773 740 881

Pokud dítě objednáte, vyžádejte si od p. učitelky ve třídě vyplněný dotazník o svém dítěti, který pak odevzdáte při vyšetření p. psycholožce. Jedná se o vyjádření MŠ k úrovni školní připravenosti, kterou po MŠ PPP na vyšetření požaduje.

 

—————

Zpět