Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2016/2017

14.04.2016 08:50

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  DÁNSKÉHO TYPU, LIBKOVSKÁ 1069, Praha 10

email: mslibkovska@volny.cz, tel. 272920757

 

Ředitelka mateřské školy Libkovská 1069, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením § 34, odst. 3-5 a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

PŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 

1/2016                        12/2016                   23/2016                  61/2016             

2/2016                        13/2016                   35/2016                  62/2016

3/2016                        14/2016                   41/2016                  63/2016

4/2016                        15/2016                   50/2016                  64/2016

6/2016                        16/2016                   54/2016                  65/2016

7/2016                        17/2016                   55/2016                  66/2016

8/2016                        19/2016                   56/2016                  67/2016

9/2016                        20/2016                   57/2016                  68/2016

10/2016                      21/2016                   58/2016                 70/2016

11/2016                      22/2016                   60/2016                 85/2016

 

  95/2016                   108/2016                  123/2016               130/2016

105/2016                   115/2016                  124/2016

106/2016                   116/2016                  125/2016

107/2016                   120/2016                  126/2016

 

NEPŘIJATÉ DĚTI PODLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 

  5/2016                      34/2016                   47/2016                  76/2016

24/2016                      36/2016                   49/2016                  77/2016

25/2016                      37/2016                   51/2016                  78/2016

26/2016                      38/2016                   53/2016                  80/2016

27/2016                      39/2016                   69/2016                  81/2016

29/2016                      40/2016                   71/2016                  82/2016

30/2016                      42/2016                   72/2016                  83/2016

31/2016                      43/2016                   73/2016                  84/2016

32/2016                      44/2016                   74/2016                  86/2016

33/2016                      45/2016                   75/2016                  87/2016

88/2016                      97/2016                  117/2016                122/2016

89/2016                      98/2016                  118/2016

90/2016                    103/2016                  119/2016

94/2016                    104/2016                  121/2016

 

Rodiče přijatých dětí přijdou osobně převzít "Rozhodnutí o přijetí"

v úterý 19. 4. 2016 v době od 13,00hod do 15,30hod.

V dalších dnech je možnost vyzvednutí v době od 8,00hod do 14,00hod.

 

Schůzka pro rodiče přijatých dětí se bude konat ve středu 8. 6. 2016

v 17, 30hod v budově MŠ Libkovská. (sledujte na www.mslibkovska.cz)

 

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.

 

V Praze dne 14. 4. 2016

 

Mgr. Edita Macibobová

ředitelka školy

 

—————

Zpět