ZMĚNA VÝŠE PLATEB ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

09.08.2022 16:52

 

Rodiče dětí platí školné a stravné vždy do 5.dne v měsíci na běžný účet.

 

Číslo účtu: 

              2000747349/0800   

 

Stravné:  1200 Kč  (á 54 Kč za den )         

Var.sym.   ---   (do poznámky uvádějte jméno dítěte)

 

Trvalý příkaz  je nutné vyřídit nejpozději do 15.8.2022

 

Stravné se platí vždy na měsíc dopředu.

          Školné se platí na stávající měsíc.         

         

Poslední platba probíhá v květnu.  (na červen a červenec se platba přerušuje)

Vrácení stravného v červenci po ukončení školního roku.

Pro placení stravného Vám bude přidělen variabilní symbol-dostanete na přihlášce ke stravování.

/Důležité – doplnit č.vašeho účtu na přihlášku ke stravování./ 

/Přihlášku vyplnit a vrátit/ 

Dítě se odhlašuje z docházky nejpozději do 8,30 h. na tentýž den.

Sourozenci mohou platit obědy na jeden var.symbol.

 

Školné:  700 Kč. Do poznámky uvádějte jméno dítěte/  školné se platí na stávající měsíc.

 

    Rodiče dětí,které navštěvují školku posledním rokem před odchodem do základní školy, školné NEPLATÍ,

 

děti s odloženou školní docházkou školné také NEPLATÍ. 

__________________________________________________  

                                                                         

Úřední hodiny hospodářky ŠJ – pondělí       14,00-16,00

                                             úterý          10,00-14,00 

 

 Telefon  ŠJ         272 922 222  pi. Nalbandjanová – hospodářka ŠJ

 Telefon  MŠ:      272 920 757

—————

Zpět