Platby

Veškeré platby školného a stravného se provádí bezhotovostním platebním stykem (nejlépe trvalý příkaz) na bankovní účet č. 2000747349/0800, a to do 5.dne v měsíci.

Školné 

600,- Kč / měsíc - neplatí děti 5-6 leté, které jsou 1 rok před ZŠ a děti s odloženou školní docházkou - variabilní symbol platby je rodné číslo dítěte Školné se platí na stávající měsíc. 

Pozn. Pokud rodiče nesouhlasí s uváděním r.č. dítěte, spojí se s ředitelkou školy a dohodnou se na jiném VS.

Stravné 

36,-Kč / den - 800,-Kč / měsíc - variabilní symbol platby Vám přidělí hospodářka školní jídelny p.Iva Černá. Stravné se platí vždy na měsíc dopředu. 

Stravné je nutno odhlásit nejpozději do 8,30 hod. daného dne. 

 

Úřední hodiny pro rodiče: Po 14,00 - 16,00 a Ut 10,00 - 14,00hod.

tel. - školka: 272 920 757 

tel. - jídelna: 272 922 222