Přednášky pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte , abychom vás pozvali na přednášky/setkání, které jsme pro vás v tomto školním roce připravili ve spolupráci s odborníky. 

Každé setkání bude tematicky zaměřeno, bude aktuální k současným výchovným a vzdělávacím problémům a jevům. 

Věříme, že si každý najde oblast, která by ho zajímala. 

Na setkání se nemusíte předem hlásit, pokud budete zájem, můžete přivést členy širší rodiny či přátel. 

Přednášky jsou určené pro dospělé posluchače, nikoli pro děti. 

Těšíme se na setkání s vámi.

Plánované přednášky:

Datum Název akce  
6. 11. 2017 Vývoj dětské řeči
   

Plán bude postupně doplňován.