Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí Mateřské školy lze podat pouze písemně na adresu:

            Mateřská škola dánského typu

            Libkovská 1069

            102 00 Praha 10

nebo datovou schránkou.

 

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí a proti čemu se žadatel odvolává.

Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.