Vývoj dětské řeči

Plánované přednášky
 
1) Vývoj dětské řeči
- vývojová stadia řeči
- správná výslovnost
-celkový rozvoj slovní zásoby
- chápání gramatických pravidel řeči
- motivace k mluvení
 
Datum: 6. 11. 2017
Čas: od 17, 00 hod
Místo: třída"B" v budově mateřské školy Libkovská

Téma přednášky:

  • vývojová stadia řeči
  • správná výslovnost
  • celkový rozvoj slovní zásoby
  • chápání gramatických pravidel řeči
  • motivace k mluvení

 

Datum: 6. 11. 2017 od 17, 00 hod

Místo: V budově mateřské školy Libkovská, třída B

Pozvánka: